Meny


Kontakt

Miombo
7120 Leksvik
Tlf. +47 95216167
+47 47751740
+47 91650558
miombo@miombo.no
Org nr. 986 434 712
Bank:6401.06.31015


Språk

indent 

Logg in

Brukernavn

Passord

Remember MeAktuelt

Årsmøte i Miombo
Miombo avholder sitt årsmøte i Leksvik lørdag 12. mai 2012. Saker til årsmøtet må være Miombo i hende før 22. april 2012.
Logo Miombo
PCIA og Miombo 2011
I siste utgave av PCIA Bulletin, er Miombo, som en av seks organisasjoner, nevnt blant de som ikke produserer ovner, men promoterer bruk og uttesting av rent brennende ovner og mulige typer brensel, ut av et totale på 180 organisasjoner. Dette er en viktig anerkjnnelse for oss å bli sett på som en liten, men seriøs aktør blandt de store og internasjonale organisasjonene, som GIZ, SNV etc.
Vi takker PCIA for tilliten og vil jobbe aktivt for å leve opp til disse forventningene.

Les mer...

Miombo satser på både husholdningsenergi og biokull i Zambia
NGI og Conservation Farming Unit i Zambia, satser på å produsere biokull ved hjelp av Peko Pe i samarbeid med Miombo i Zambia. Brenslet er i hovedsak maiskolber fra lokal produksjon og disse brenner utmerket i den tilpassede gasifiserings enheten Peko Pe. Ovnen produserer også et meget verdifullt biokull som kan brukes til jordforbedring på sur og sandholding Kalahari jord.

Kaoma November 2011    Foto:Otto Formo
Samarbeidet med Norges Geotekniske Institutt (NGI)
Miombo vil benytte anledningen til å takke NGI spesielt, og NORAD, som sammen med deres samarbeidspartnere i Zambia har gitt oss anledning og mulighet til å introdusere Peko Pe konseptet til det sørlige Afrika. Dette med fokus på både husholdningsenergi til lavinnteksgrupper i Sør, og med biokull som bonus for småskala jordbruksproduksjon og et viktig moment i klimadebatten fremover. Uten deres drahjelp og økonomiske støtte,ville det ikke ha vært mulig for oss å reise nedover og bli knyttet til et kontaktnett, som CFU representerer. De har ca. 180 000 småbrukere, som medlemmer, spredt over alle distriktene i Zambia.

Les mer i Aftenposten 12.12.2011

NGI logo

Miombo akseptert som Gold Standard network supporter

I'd like to congratulate Miombo on being accepted to our network of NGO Supporters. We are very pleased to have you on board!

The Gold Standard NGO Supporters are an important part of the Gold Standard certification process, both at a local level (e.g. attending local stakeholder consultations) and at a macro level (e.g. lobbying governments to support transparency and environmental rigor in international carbon markets). More information can be located on the NGO Supporters page.

Denise Welch, MSc
Head of Stakeholder Engagement

The Gold Standard Foundation
Avenue Louis Casai 79
CH-1216 Geneva-Cointrin

Avisartikler
Les om Miombo og prosjektet i Zambia i Nationen 17. oktober side 8 og side 9

Oppfølger i Nationen med kommentarer fra miljø- og bistandsminister Erik Solheim, og ny sak om Miombo sitt ønske om mer satsing på biokull i Norge og ikke minst i utviklingsland.

Les mer i Nationen 3. november side 10 og side 11

Oronic med familie i Zambia leser om seg selv i Nationen
Konferansen "Energy for all" i Oslo 10.-11. oktober
Ban Ki-moon og andre verdensledere jakter på genial energi for utviklingslandene. Hvordan skaffe miljøvennlig energi som de fattige har råd til å bruke og som de rike ønsker å investere i?

Les mer...

Lifetime Award fra PCIA Lima-Peru til Paal Wendelbo og Thomas Reed
Endelig fikk de to sin velfortente anerkjennelse for sitt banebrytende arbeide innen gasfisering av biomasse til bruk i husholdninger i Sør og fritid i Nord. På bilde ser vi professor emeritus i termoteknologi, Dr. Thomas B. Reed og entrepenøren/ innovatøren Paal Wendelbo, idet de fikk Lifetime Award ved PCIA konferansen i Lima, Peru, 23. februar 2011.

Mer informasjon fra konferansen og de to pionerene, se link: http://www.pciaonline.org/2011ForumAwards/reed-wendelbo-lifetime-achievement-award
Tom and Paal in Lima Peru
FN endrer strategi fra klima til bærekraftig utvikling
The Guardian melder at FN sjef Bank Ki-Moen ikke lengre vil bruke tid og penger på klimaforhandlingene. Han vil heller ha en overordnet satsing på ren energi og bærekraftig utvikling bl.a. gjennom å mobilisere internasjonal finansiering av mer bærekraftig bruk av naturressursene i utviklingslandene. Dette er et positivt signal for investeringer i husholdningsenergi og annen fornybar energi som kan gjøre en forskjell ute på landsbygda også. Les norsk omtale i Teknisk Ukeblad
United Nations
Miombo deltar i PCIA forum i Lima, Peru
Tre personer fra Miombo, inkludert vårt æresmedlem Paal Wendelbo, vil delta i årets forum i det globale partnerskapet for "Ren innendørs luft" The Partnership for Clean Indoor Air sammen med ca 200 organisasjoner, 21-26. februar i Lima, Peru. Miombo er partnere og vi vil der fokusere på vårt engasjement for Green Solution Konseptet (foreligger kun på engelsk).
PCIA - The Partnership for Clean Indoor Air

Miombo er takknemlig for at våre medlemmer gjør dette mulig ved bruk av egne midler og på eget initiativ.

Nordlysprosjekt i Zambia
Miombo har i samarbeid med Bioforsk,samt andre norske og zambiske partnere søkt om midler fra Nordic Development Fund for å gjennomføre et pilotprosjekt nord i Zambia som har som mål å implementere vårt Peko Pe Konsept (se under) understøttet av forskningsbaserte undersøkelser.

Les mer ...

Bioforsk Logo
Røyk fra åpen flamme dreper nesten 2 millioner mennesker på verdens basis
The Independent tar opp WHO rapporten, som trekker frem at bruken av åpen flamme til matlaging i utviklingsland er en av verdens største helseproblemer, på linje med malaria og aids. De viser videre til den Globale Alliansen for å tilby 100 millioner familier rent brennende og energi-effektive ovner. Les mer i The Independent eller på norsk i ABC nyhetene.

The Independent, UK
DOE Biomass Cookstoves Technical Meeting
Westin Alexandra hotell, Washington DC, 11-12. januar 2011.
Miombo v/Paal Wendelbo fikk holde et foredrag om gasifiserings teknologi og Peko Pe konseptet for ca 100 deltagere.

Gasifiserings enheten Peko Pe vil bli testet av "US Environmental and Protection Agency", tilsvarende Klima- og forurensings direktoratet (KLIF)/SFT i Norge og ble "høytidelig" overlevert fra Paal Wendelbo til Jim Jetter for den symbolske sum av 1 US$. "Vi må ikke gi bort ovner gratis", sa Wendelbo.
Paal i Washington  Foto Otto Formo
Miombo med rådgivere til Washington DC
Miombo v/ Otto Formo og vårt æresmedlem Paal Wendelbo reiser til Washington DC i dag (10.01.2011). De vil der delta som rådgivere i den første konferansen i Global Alliance for Clean Cookstoves. Konferansen arrangeres av US Department of Energy (DOE) under vignetten DOE Biomass Cookstove Technical Meeting.

I midten av februar reiser også representanter for Miombo til Lima i Peru for å delta på den femte PCIA verdens konferanse.
The inventor of TLUD ND, our honoured member Paal Wendelbo
Webside på engelsk / Webpage in English
Inntil vi får vår engelsk språklige side til å fungere, har vi etablert siden www.pekope.no Det er på denne siden bl.a. linker til utdrag av NRK programmet "Wendelbos flamme" fra 1996. Miombo har fått anledning til å legge dette ut på YouTube.

For English speaking, look for general information about Miombo by clicking the English flag on the left menu.

See also link to: www.pekope.info
Image of www.pekope.no
Global allianse for rent brennende ovner
Tirsdag 21. september, ble "The Global Alliance for Clean Cookstoves" høytidelig annonsert av Utenriksminister Hillary Clinton på vegne av UN-Foundation under opningen av "Clinton Global Initiative" med fokus på "Empovering Women and Girls".

Les mer ...
GACC - The Global Alliance for Clean Cookstoves
Haiti Reconstruction and TLUD ND Peko Pe
Se hvordan Haiti Reconstruction roser TLUD ND Peko Pe som ovnen som best sparer skog og som samtidig lager biokull til jordforbedring. Miombos innsats legges merke til på Haiti!

Finn informasjon ved å se på linkene:
Haiti Reconstruction
The Man Who Planted Trees
Nicko St. Hilaire
Klima seminar i Moss 9.oktober 2010
Kirkens Nødhjelp startet sine klima seminar 9. oktober som det første i en rekke av flere på landsbasis.
Politikere fra Arbeiderpartiet, Høyre,Venstre og KrF, var invitert til paneldebatt. Flere tema ble luftet, bla. klimatilpassninger for den "tredje verden" og fornybar energi med fokus på sol, vind og vann.
Det virker som at fokuset på vårt konespt basert på biobrensle og rent brennende ovner, som TLUD ND Gasifisrings enhet "PekoPe", er nesten fraværende både her hjemme og ute.
Vi fikk anledning til å presentere vårt konsept og prosjektet rettet mot Haiti, som nok fikk noen til å reflektere rundt enkle og kostnads effektive løsninger basert på lokal arbeidskraft.

Moss kommune har tatt i bruk fjernvarme basert på restavfall fra bla. korn produksjon.
Gratulerer!
Firewood
4H besøk fra Gambia
Søndag 19. september hadde Miombo besøk fra Gambia i regi 4H Norge. Der ble det informert om Peko Pe konseptet og forskjellige typer biomasse som kan benyttes som brensel i energi enheten.

Det ble også anledning til å koke "dagens rett", Elg gryte fra "Ødegården" med ris som tilbehør ved hjelp av ovnene. Det såg ut til at både matrett og tilberedning falt i smak.
Listening audience
Biokull introduseres på Haiti
Tidligere President Bill Clinton og hans "One Cent Solution" retter fokus mot mulighetene for å introdusere biokull, også kalt "Terra Preta" på Haiti.

Det er viktig at hovedfokuset fortsatt ligger på husholdningsenergi for lav inntekts gruppene på både Haiti og andre utviklingsland på kloden, så kan biokull komme som en "bonus".

Gjennom bruken av TLUD ND Gasifier "PekoPe" vil en få et "Real Negative ++ Carbon Footprint" i det en utnytter avgassene i biomassene til "grønn koking" og sitter igjen med "rent" trekol til jordforbedring.


Household Energy Network

Nicko på Haiti etter jordskjelvet januar 2010

Nicko St. Hilaire har besøkt sin hjemby Port Au Prince på Haiti for å klargjøre lokaliteter og knytte kontakter for våre prosjekter, som bla. omfatter produksjon og introduksjon av TLUD ND Peko Pe konseptet.

I tillegg til introduksjon av flere typer brensel vil det også bli lagt vekt på planting av energiskog og etablering av planteskoler og opplæring av trekolbransjen i disse profesjonene.

Ideen bak "Nøkkelen for Haiti" (La Cle` Haiti) er å etablere en yrkesskoleutdanning i Port Au Prince med et integrert energisenter med fokus bla. på jord- og skogbruks relaterte produkter.
Dette vil også danne en plattform og bli en samlingsplass for kunstnere og designere med et genuint ønske om et bedre og fremtidsrettet Haiti.
Midler fra UD til gjennoppbygging etter jordskjelvet
UD har bevillget 600 millioner NOK til gjennoppbyggingen av Port Au Prince over en fire års periode.
De har spesiellt fokus på å støtte skogplantimg, jordbruk og alternative energiformer.


La Cle` Haiti
Pellets + PekoPe = Nødhjelp til Haiti
Green Circle Bio Energy Inc i Florida, har donert 60 tonn pellets til jordskjelvofrene på Haiti. Miombo trenger støtte til å skipe mer pellets fra flere destinasjoner til Port Au Prince, Haiti. Miombo har hatt kontakt med Stiftelsen Prosjekt Haiti og World Stove om distribusjon og opplæring i bruken av pellets og effektive forbrenningsovner (TLUD ND Peko Pe).

Les mer ...

Haitian Flag
Stovecamp på Tromøya
En gruppe fra Miombo gjennomførte en "workshop" med produksjon av TLUD ND Peko Pe i Arendal, 6 - 7. februar 2010. Flere ovner bl.a. den nye flerbruksovnen MUS, ble også prøvd ut. En av deltakerne Nicko St. Hilaire, opprinnelig fra Haiti, er fagmann innen metall arbeider, inkl. design og skulptur (Se Nicko sin hjemmeside). Han lagde en komplett TLUD ND Peko Pe under weekenden.

Les mer ...

Nicko lager maler til PekoPe
Ny flerbruksovn kan løse energi utfordringer i utviklingsland
Paal Wendelbo har nå også utviklet en ny flerbruksovn, FBO eller MUS (Multi Use Stove),som skal testes av Aprovecho i Oregon USA. Ovnen er enda enklere enn TLUD ND Peko Pe (Top Lid Up Draft Natural Draft). Det blir spennende å se om den brenner like rent og effektivt som de andre og kan bli en viktig komponent i energi sammenheng for bistand og nødhjelp. Vi kommer tilbake med resultater senere i 2010.

Les mer...

Multi Use Stove
Test av TLUD ND Peko Pe ovnen i august 2009 i Oregon, USA
Oppfinneren av TLUD ND Peko Pe ovnen, Paal Wendelbo, har vunnet en pris ved Aprovecho Reserach Center i Oregon USA for den mest innovative og rent brennende ovn i konkuranse med ca. 10 forskjellige ovnstyper. Miombo gratulerer oppfinneren av TLUD ND konseptet og ønsker lykke til i det videre utviklingsarbeidet med effektive og rent brennende energi kilder.

Les mer...

Paal Wendelboe awarded at stove camp 2009
Prosjektdemo gjennomført April 2009
I dialog med Paal Wendelbo har Miombo i løpet av april 2009 støttet en introduksjon av husholdningsenergiens verdikjede i Zambia. Arbeidet er særlig knyttet til TLUD ND Peko Pe ovnen og biobrensel. Pilotprosjektet er et første skritt i gjennomføringen av vårt BEIA prosjektforslag til Verdensbanken, knyttet til bruken av flere typer biomasse som erstatning av trekull til brensle i husholdningen.

Les mer...

The Peko Pe burns with blue flame (TLUD/ND)
Skog og klima i fokus
NORAD har utlyst klima- og skogmilder 2009 til prosjekter for redusert avskoging og skogforringelse. Miombo ser at vårt hovedfokus får mer oppmerksomhet. Dette gir oss inspirasjon til økt aktivitet.

Les mer...
Kullmile
Søker prosjektstøtte
Organisasjonen Miombo ønsker å utfordre deg til å være med å støtte oss i arbeidet med prosjekter i Zambia. Prosjektene skal hjelpe lokalbefolkningen å bedre lokalt klima bl.a. ved å sikre drikkevann og vann til matproduksjon. Vårt fokus er å begrense avskoging gjennom bruken av alternativ husholdningsenergi og bærekraftig skogforvaltning

Les mer...

Lokal forankring
Forundersøkelse i Zambia
Miombo har gjennomført en forundersøkelse i Zambia i 2005. Det søkes om midler til igangsetting av et pilotprosjekt i Musola village, Central Province, Zambia.

Les mer...
Munyeta village

Created on 06/07/2006 09:07 PM by miombo
Updated on 08/13/2012 10:35 AM by miombo
 Printable Version

Comments

The comments are owned by the poster. We are not responsible for its content.

Skog - Vann - Liv

Miombo er ressursbank og støttespiller for landsbyutvikling basert på økonomisk, økologisk og sosial bærekraft.

Miombo setter fokus på skog og vannressurser som fundament for stabilt klima, matproduksjon og sosial velferd.


Faktaark om Miombo


The Green Solution Concept

The Bioenergy Program

La Cle` Haiti

Miombo samarbeider med norske Nicko St. Hilaire, som opprinnelig er fra Haiti og utdannet kunstsmed. Han vil lede arbeidet gjennom sitt konsept La Clé Haiti - ”Nøkkelen for Haiti”.

Nicko vil sikre lokal forankring og kulturforståelse, samt sørge for god kommunikasjon med organisasjoner og myndigheter. På Haiti er Nicko en kjent kunstner og designer, noe prosjektet vil gjøre nytte av.


Cookstove Revolution 2010

"From the day they were born the children suffered, because we cook while pregnant and we inhale the smoke. It was as if the baby has smoked and was born with respiratory problems .........

Now we don`t use so much fuelwood and time to collect it, there is no smoke in the house, we are healthier, we are no longer exposed to asthma and lung disease ..........."


Copyright © Appalachian State University 2002 - 2004
This Site is powered by phpWebSite © The Web Technology Group, Appalachian State University
phpWebSite is licensed under the GNU LGPL